KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

Dla Pacjenta

Hipoglikemia, czyli niedocukrzenie

Kiedy poziom cukru (glukozy) we krwi spada poniżej 55 mg/dl (3 mmol/l), stwierdza się nadmierne obniżenie poziomu glukozy we krwi, czyli hipoglikemię. Epizod obniżenia poziomu cukru we krwi zazwyczaj łatwo jest opanować, zwłaszcza na samym początku. Jeśli jednak nie podejmie się szybko właściwych kroków, stan ten może się pogłębić i spowodować utratę przytomności pacjenta lub nawet wystąpienie napadu drgawek.

Takie obniżenie poziomu glukozy może stanowić zagrożenie dla życia. Warto zatem porozmawiać z lekarzem/ pielęgniarką/asystentką żywieniową na temat sposobów postępowania w przypadku nadmiernego obniżenia poziomu cukru we krwi.

(więcej…)

Hiperglikemia a cukrzyca

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi czyli hiperglikemii

Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi jeden z elementów leczenia cukrzycy. Kiedy poziom cukru przekracza wartości prawidłowe, stwierdza się hiperglikemię.

Za zbyt wysoki uznaje się poziom glukozy we krwi przekraczający 100 mg/dl (6,0 mmol/l) przed posiłkiem lub przypadkową 200 mg/dl (9,0 mmol/l) w 2 h po posiłku. W przypadku osób chorujących na cukrzycę typu 1 lub chorych z krótko trwającą cukrzycą typu 2 wartość glikemii w 2 h po posiłku powinna wynosić mniej niż 160 mg/dl (8,0 mmol/l).

(więcej…)

Zalecenia żywieniowe dla pacjentów z dną moczanową i hiperurykemią

Nadwaga i otyłość  szczególnie otyłość olbrzymia BMI>40 sprzyjają występowaniu podwyższonego poziomu kwasu moczowego  oraz występowania napadów dny moczanowej. Również leki stosowanego do leczenia nadciśnienia tętniczego chociaż bardzo skuteczne (pochodne tiazydowe  i tiazydopodobne) mogą zwiększać stężenie kwasu moczowego powstającego z metabolizmu puryn i pirymidyn. Często nieprawidłowa dieta i złe nawyki żywieniowe mogą sprzyjać tej skazie metabolicznej i indukować napad dny.

(więcej…)

Dieta bezglutenowa

U pacjentów mający alergię na gluten nie zawsze występują objawy nietolerancji pod postacią biegunek, niedokrwistości, zaburzeń elektrolitowych i funkcji metabolicznych komórki wątrobowej (GGTP) lub nerek (kreatynina i GFR).

(więcej…)