KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

Publikacje

Edukacja diabetologiczna i żywieniowa

Wegetarianizm?
Jeść czy nie jeść mięso?

W Stanach Zjednoczonych Ameryki średnie roczne spożycie czerwonego mięsa na mieszkańca zmniejszyło się ze 145,8 funtów w 1979 r. do 106,6 funtów w 2015 roku, prawdopodobnie z powodu doniesień o niekorzystnych skutkach zdrowotnych występujących u osób spożywających czerwone mięso i jego przetwory.  (więcej…)

Nowe leki w diabetologii a bezpieczeństwo chorych!

Dr nauk med Joanna Kusowska

Czy nowe leki przeciwcukrzycowe są bezpieczne? (więcej…)

Czy alkohol szkodzi sercu?

 

Badania naukowe przedstawiające związek pomiędzy spożyciem alkoholu a występowaniem choroby wieńcowej, zawału serca i udaru mózgu zawsze wzbudzają duże zainteresowanie..
Ostatnio opublikowano retrospektywne badanie przeprowadzone u około 2 mln Anglików, w którym oceniano związek pomiędzy ilością spożywanego alkoholu a wystąpieniem pierwszego incydentu sercowo-naczyniowego (Steven Bell, et al. Association between clinically recorded alcohol consumption and initial presentation of 12 cardiovascular diseases: population based cohort study using linked health records. Br Med J 2017;356:j909 | doi: 10.1136/bmj).

Badanych obserwowano przez 6 lat i podzielono na grupy pod względem spożywania alkoholu na podstawie wywiadu obejmującego pięć lat wstecz przed włączeniem do badania:

  • nie pijący alkoholu
  • pijący alkohol w przeszłości
  • pijacy okazyjnie lub rzadko
  • w umiarkowanych ilościach
  • w dużych ilościach

W czasie obserwacji incydenty sercowo-naczyniowe wystąpiły u prawie 115 tysięcy badanych.
Z przeprowadzonych badań wynika, ze zarówno osoby nie pijące alkoholu, jak i osoby, które piły duże ilości alkoholu miały istotnie większe ryzyko wystąpienia niestabilnej choroby wieńcowej, zawału serca, niewydolności serca oraz udaru mózgu w porównaniu do osób, które spożywały alkohol w umiarkowanych ilościach.
Badanie potwierdza wcześniejsze obserwacje niektórych metaanaliz, wskazujące na nieproporcjonalny związek pomiędzy spożywaniem alkoholu a ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Czy w związku z tym można przyjąć, że umiarkowane spożycie alkoholu moze wykazywać profilaktyczne działanie kardioprotekcyjne?
Prawdopodobnie taka hipoteza byłoby zbyt duzym uproszczeniem, ponieważ dysponujemy również wynikami badan, które wskazują, że zmniejszenie spożycia alkoholu zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe.
Jednocześnie należy pamiętać o niekorzystnym wpływie alkoholu na czynność wątroby i zwiększenie ryzyka nowotworzenia.

Dr nauk Med Joanna Kusowska

Dieta przyczyną przedwczesnych zgonów?

ZŁE NAWYKI ŻYWIENIOWE A PRZEDWCZESNE ZGONY.

Istotnymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy oraz ich powikłań (ostre incydenty sercowo – naczyniowe t.j., zawał i udar mózgu, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zastoinowa niewydolność serca, nefro i neuropatia cukrzycowa retinopatia, gastroenteropatia i stopa cukrzycowa) mogą być złe nawyki żywieniowe prowadzące do nadwagi i otyłości.
W Stanach Zjednoczonych Ameryki randomizowane badania kliniczne udowodniły, że niektóre produkty spożywcze mogą być odpowiedzialne za zwiększenie umieralności w populacjach (1).

(więcej…)

Leczenie nadwagi-skuteczna i zdrowa dieta

Indywidualny Program Żywieniowy (IPZ) to kompleksowy program wyrównania metabolicznego, regulujący zaburzenia gospodarki lipidowej , węglowodanowej i białkowej oraz zmniejszający wagę ciała opracowany przez lekarzy i dietetyków, który jest zgodny z wytycznymi Europejskimi w zakresie zdrowego żywienia z 2017 roku.

(więcej…)