KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

All Posts in Category: Bez kategorii

COVID-19 a witamina D!

E-Konsultacje Specjalistyczne  on-line 
” Good Clinical Practice „
KARDIODIABETOLOGIA
Dr nauk Med Joanna Kusowska
www.kusowska.pl

 

David E. Leaf, Adit A. Ginde. Vitamin D3 to Treat COVID-19. Different Disease, Same Answer. JAMA 2021. Published online

W badaniach in vitro witamina D i jej metabolity wykazują aktywność przeciwzapalną a w modelach zwierzęcych oraz  zmniejszają uszkodzenie tkanek pod wpływem urazu. W badaniach obserwacyjnych u ludzi niskie stężenia witaminy D sugerują gorsze rokowanie w chorobach infekcyjnych, w tym COVID-19.

Jednakże, zastosowanie witaminy D  w dawcę 540 000 IU u chorych stanie krytycznym  w badaniach VITdAL-ICU i VIOLET nie wykazały korzyści klinicznych. Podobnie próby kliniczne nie wykazały skuteczności witaminy D w prewencji innych chorób przewlekłych.

Pandemia COVID-19 ponownie wzbudziła zainteresowanie witaminą D z powodu hipotetycznego jej wpływu na replikację wirusa i silne odczyny zapalne.  (hyperinflammation). 

W JAMA ukazała się praca z Brazylii, w której autorzy u 240 hospitalizowanych z powodu COVID-19 pacjentów losowo zastosowali pojedynczą doustną dawkę witaminy D3 (200 000 IU) w porównaniu do  placebo, średnio 1,4 dnia od przyjęcia do szpitala.

Wyjściowe średnie stężenie witaminy D 21 ng/ml zwiększyło się  do 44 ng/ml.

Nie stwierdzono różnicy między grupami odnośnie punktów końcowych badania: długości hospitalizacji, śmiertelności szpitalnej, przyjęć na oddział intensywnej terapii i konieczności mechanicznej wentylacji.

Autorzy omawiają ograniczenia badania i przypominają, że toczy się aktualnie około 30 badań klinicznych poświęconych witaminie D i COVID-19. Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań klinicznych nie mam podstaw do rutynowego stosowania witaminy D u hospitalizowanych chorych. Nie zaleca się też stosowania witaminy D w celu profilaktyki zakażenia. 

Opracowano na podstawie: JAMA, 17 lutego 2021

Więcej

Czy stosować suplementy diety?

E-Konsultacje on-line
KARDIODIABETOLOGIA
„Good Clinical Practice”
Dr nauk med Joanna Kusowska
www.kusowska.pl

                                       Od 1994 roku po wprowadzeniu nowelizacji w prawie farmaceutycznym uznającym suplementy diety za bezpieczne bez konieczności przeprowadzenia randomizowanych wieloośrodkowych zaślepionych badań klinicznych, zużycie suplementów diety istotnie się zwiększyło. Liczba preparatów na rynku amerykańskim zwiększyła się z 4 do 55 tysięcy w 2012 roku a wartość rynku szacowana jest na 32 miliardy dolarów.

Więcej