KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

Dla Pacjenta

COVID 19 a nadciśnienie tętnicze

E-Konsultacje specjalistyczne on-line
KARDIODIABETOLOGIA
„Good Clinical Practice”
Dr nauk med Joanna Kusowska
www.kusowska.pl

Telemedycyna

 

 

 

 

Ostatnio pojawiły się hipotezy, ze  niektóre leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym zwiększają ryzyko zgonu u chorych zakażonych wirusem COVID-19. 

(więcej…)

Sport w cukrzycy!

Wysiłek fizyczny w cukrzycy

 

 

Gabinet Konsultacyjny ” Good Clinical Practice ”
KARDIODIABETOLOGIA
Dr nauk Med Joanna Kusowska
www.kusowska.pl

Wysiłek fizyczny w cukrzycy?

„Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą”
Arthur Schopenhauer – filozof

Ruch to podstawowy i nieodzowny element prawidłowego funkcjonowania zdrowego organizmu. Bez niego nawet najprostsze procesy metaboliczne nie mogłyby zachodzić. Dlatego tak ważne jest, by był on wpisany w harmonogram naszego codziennego życie. (więcej…)

Aktualizacja zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego PTD 2020

Gabinet Konsultacyjny ” Good Clinical Practice „
KARDIODIABETOLOGIA
Dr nauk Med Joanna Kusowska

AKTUALIZACJA zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) 2020

Dieta

W aktualnych zaleceniach PTD uznano, że podaż kalorii dostarczanych w postaci węglowodanów powinna być indywidualizowana. Osoba młoda z cukrzycą typu 1, intensywnie uprawiająca sport, powinna – szczególnie w okresie przygotowawczym do zawodów – spożywać bardzo dużo węglowodanów, ponad 1 g/kg mc./d. [2]. Natomiast chory z cukrzycą insulino nie zależną w wieku podeszłym, z otyłością i brakiem aktywności fizycznej powinien istotnie zmniejszyć spożycie węglowodanów szczególne cukrów prostych gdyż uniemożliwia to skuteczną kontrolę glikemii oraz redukcję masy ciała.[3,4] wg wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego na 2018 rok. [ADA-American Diabetology Assosation] [5] (więcej…)

Edukacja diabetologiczna dla Pacjentów

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem” Edukacja Diabetologiczna i Żywieniowa” dr nauk med. Joanny Kusowskiej  opracowana wg., aktualnych  z 2020 roku wytycznych American Diabetes Association (ADA)

(więcej…)

Zalecenia żywieniowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD 2015 r.) Aktualizacja Europejskich Wytycznych Żywienia 2018 r.

I. Zalecenia ogólne POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO (PTD 2016 r.)
Celem leczenia dietetycznego chorych na cukrzycę jest:

  • uzyskanie i utrzymywanie pożądanej masy ciała.
  • normalizacja ciśnienia tętniczego krwi w celu redukcji ryzyka  incydentów sercowo-naczyniowych;
  • utrzymanie prawidłowego (bliskiego normy) stężenia glukozy w surowicy krwi, w celu prewencji powikłań cukrzycy;
  • optymalizacji stężenia lipidów w surowicy krwi;

(więcej…)

Pielęgnacja stóp

Problemy dotyczące stóp często występują u osób z cukrzycą. Przyczyną są uszkodzenia nerwów i naczyń krwionośnych dolnych partii nóg i stóp, wywoływane przez wysokie stężenia cukru we krwi (glukozy). Gdy tak się stanie, pacjent może nie odczuwać w stopie ucisku, bólu lub ciepła. Łatwo wówczas zranić się w stopę. Ponadto urazy stopy mogą się bardzo powoli goić ze względu na słaby przepływ krwi.

(więcej…)