KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

Publikacje

Owoce w diecie chorego na cukrzycę?

 

Owoce

Dr nauk med Joanna Kusowska

Owoce zawierają węglowodany (cukry proste), więc wpływają istotnie na wartość glikemii i charakteryzują się niskim, średnim lub wysokim indeksem glikemicznym.

Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne ( American Diabetes  Association – ADA) i  Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) zaleca na 2017 rok u chorych na cukrzycę spożywane węglowodanów złożonych, polisacharydów o niskim indeksie glikemicznym i wysokiej zawartości około 45% zapotrzebowania kalorycznego/dobę. W diecie osób aktywnych fizycznie węglowodany mogą stanowić 60% ogólnej kaloryczności posiłków, a u osób mało aktywnych fizycznie tylko 25%. (więcej…)

Czy nowe leki przeciw cukrzycowe są bezpieczne?

Dr nauk med Joanna Kusowska

Firmy farmaceutyczne wprowadzają coraz więcej nowych leków przeciwcukrzycowych zarejestrowanych na podstawie badań klinicznych III fazy, które najczęściej są sponsorowane przez producentów leków. Badania III fazy są niezbędnie konieczne do wykazania skuteczności terapeutycznej w celu rejestracji leku i jego stosowania w wielomilionowych populacjach chorych. Jednakże dopiero wieloośrodkowe randomizowane badania kliniczne IV fazy prowadzone po zakończeniu rejestracji mogą wykazać bezpieczeństwo i ekonomicznie uzasadnioną skuteczność wprowadzanych nowych i drogich leków do terapii (więcej…)

Edukacja diabetologiczna i żywieniowa

Wegetarianizm?
Jeść czy nie jeść mięso?

W Stanach Zjednoczonych Ameryki średnie roczne spożycie czerwonego mięsa na mieszkańca zmniejszyło się ze 145,8 funtów w 1979 r. do 106,6 funtów w 2015 roku, prawdopodobnie z powodu doniesień o niekorzystnych skutkach zdrowotnych występujących u osób spożywających czerwone mięso i jego przetwory.  (więcej…)

Czy alkohol szkodzi sercu?

 

Badania naukowe przedstawiające związek pomiędzy spożyciem alkoholu a występowaniem choroby wieńcowej, zawału serca i udaru mózgu zawsze wzbudzają duże zainteresowanie..
Ostatnio opublikowano retrospektywne badanie przeprowadzone u około 2 mln Anglików, w którym oceniano związek pomiędzy ilością spożywanego alkoholu a wystąpieniem pierwszego incydentu sercowo-naczyniowego (Steven Bell, et al. Association between clinically recorded alcohol consumption and initial presentation of 12 cardiovascular diseases: population based cohort study using linked health records. Br Med J 2017;356:j909 | doi: 10.1136/bmj).

Badanych obserwowano przez 6 lat i podzielono na grupy pod względem spożywania alkoholu na podstawie wywiadu obejmującego pięć lat wstecz przed włączeniem do badania:

  • nie pijący alkoholu
  • pijący alkohol w przeszłości
  • pijacy okazyjnie lub rzadko
  • w umiarkowanych ilościach
  • w dużych ilościach

W czasie obserwacji incydenty sercowo-naczyniowe wystąpiły u prawie 115 tysięcy badanych.
Z przeprowadzonych badań wynika, ze zarówno osoby nie pijące alkoholu, jak i osoby, które piły duże ilości alkoholu miały istotnie większe ryzyko wystąpienia niestabilnej choroby wieńcowej, zawału serca, niewydolności serca oraz udaru mózgu w porównaniu do osób, które spożywały alkohol w umiarkowanych ilościach.
Badanie potwierdza wcześniejsze obserwacje niektórych metaanaliz, wskazujące na nieproporcjonalny związek pomiędzy spożywaniem alkoholu a ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Czy w związku z tym można przyjąć, że umiarkowane spożycie alkoholu moze wykazywać profilaktyczne działanie kardioprotekcyjne?
Prawdopodobnie taka hipoteza byłoby zbyt duzym uproszczeniem, ponieważ dysponujemy również wynikami badan, które wskazują, że zmniejszenie spożycia alkoholu zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe.
Jednocześnie należy pamiętać o niekorzystnym wpływie alkoholu na czynność wątroby i zwiększenie ryzyka nowotworzenia.

Dr nauk Med Joanna Kusowska

Dieta przyczyną przedwczesnych zgonów?

ZŁE NAWYKI ŻYWIENIOWE A PRZEDWCZESNE ZGONY.

Istotnymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy oraz ich powikłań (ostre incydenty sercowo – naczyniowe t.j., zawał i udar mózgu, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zastoinowa niewydolność serca, nefro i neuropatia cukrzycowa retinopatia, gastroenteropatia i stopa cukrzycowa) mogą być złe nawyki żywieniowe prowadzące do nadwagi i otyłości.
W Stanach Zjednoczonych Ameryki randomizowane badania kliniczne udowodniły, że niektóre produkty spożywcze mogą być odpowiedzialne za zwiększenie umieralności w populacjach (1).

(więcej…)