KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

Publikacje

COVID 19 a nadciśnienie tętnicze

E-Konsultacje specjalistyczne on-line
KARDIODIABETOLOGIA
„Good Clinical Practice”
Dr nauk med Joanna Kusowska
www.kusowska.pl

Telemedycyna

 

 

 

 

Ostatnio pojawiły się hipotezy, ze  niektóre leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym zwiększają ryzyko zgonu u chorych zakażonych wirusem COVID-19. 

(więcej…)

Czy stosować suplementy diety?

E-Konsultacje on-line
KARDIODIABETOLOGIA
„Good Clinical Practice”
Dr nauk med Joanna Kusowska
www.kusowska.pl

                                       Od 1994 roku po wprowadzeniu nowelizacji w prawie farmaceutycznym uznającym suplementy diety za bezpieczne bez konieczności przeprowadzenia randomizowanych wieloośrodkowych zaślepionych badań klinicznych, zużycie suplementów diety istotnie się zwiększyło. Liczba preparatów na rynku amerykańskim zwiększyła się z 4 do 55 tysięcy w 2012 roku a wartość rynku szacowana jest na 32 miliardy dolarów. (więcej…)

Owoce w diecie chorego na cukrzycę?

 

Owoce

Dr nauk med Joanna Kusowska

Owoce zawierają węglowodany (cukry proste), więc wpływają istotnie na wartość glikemii i charakteryzują się niskim, średnim lub wysokim indeksem glikemicznym.

Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne ( American Diabetes  Association – ADA) i  Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) zaleca na 2017 rok u chorych na cukrzycę spożywane węglowodanów złożonych, polisacharydów o niskim indeksie glikemicznym i wysokiej zawartości około 45% zapotrzebowania kalorycznego/dobę. W diecie osób aktywnych fizycznie węglowodany mogą stanowić 60% ogólnej kaloryczności posiłków, a u osób mało aktywnych fizycznie tylko 25%. (więcej…)

Czy nowe leki przeciw cukrzycowe są bezpieczne?

Dr nauk med Joanna Kusowska

Firmy farmaceutyczne wprowadzają coraz więcej nowych leków przeciwcukrzycowych zarejestrowanych na podstawie badań klinicznych III fazy, które najczęściej są sponsorowane przez producentów leków. Badania III fazy są niezbędnie konieczne do wykazania skuteczności terapeutycznej w celu rejestracji leku i jego stosowania w wielomilionowych populacjach chorych. Jednakże dopiero wieloośrodkowe randomizowane badania kliniczne IV fazy prowadzone po zakończeniu rejestracji mogą wykazać bezpieczeństwo i ekonomicznie uzasadnioną skuteczność wprowadzanych nowych i drogich leków do terapii (więcej…)

Edukacja diabetologiczna i żywieniowa

Wegetarianizm?
Jeść czy nie jeść mięso?

W Stanach Zjednoczonych Ameryki średnie roczne spożycie czerwonego mięsa na mieszkańca zmniejszyło się ze 145,8 funtów w 1979 r. do 106,6 funtów w 2015 roku, prawdopodobnie z powodu doniesień o niekorzystnych skutkach zdrowotnych występujących u osób spożywających czerwone mięso i jego przetwory.  (więcej…)