KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

Dr nauk med. Joanna Kusowska jest specjalistą I i II stopnia z Chorób Wewnętrznych oraz II stopnia z Farmakologii Klinicznej zatrudniona w Uniwersytecie  Medycznym w Łodzi.
Lekarz z ponad 20-letnią praktyką w Klinice Diabetologii.

Z pasją i zaangażowaniem specjalizuje się w  kardiodiabetologii i obesitologii. Opublikowała 46 artykułów naukowych i jest współautorem 3 podręczników dla lekarzy i studentów medycyny. Aktywnie uczestniczyła w 57 konferencjach i zjazdach międzynarodowych oraz krajowych. Prowadzi kształcenie podyplomowe lekarzy, stomatologów  i  farmaceutów.

Od 2000 do 2017 roku w zakresie kształcenia ustawicznego uzyskała 15 certyfikatów w tym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), Towarzystwa Terapii Monitorowanej (TTM), Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (PTFE) oraz International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR).

W 2010 roku uczestniczyła w szkoleniach w Instytucie w Niemczech z zakresu zdrowego żywienia i wyrównania metabolicznego oraz uzyskała międzynarodowy certyfikat Metabolic – Balance.

Promuje zdrowy i indywidualny model żywienia, gwarantujący eliminację  zaburzeń metabolicznych. Prowadzi edukację diabetologiczną i żywieniową dla chorych na cukrzycę oraz opracowuje z zespołem specjalistów zawierający tylko naturalne i zdrowe produkty spożywcze Indywidualny Program Żywieniowy Wyrównania Metabolicznego, gwarantujący eliminację zaburzeń metabolicznych, które są przyczyną wielu chorób (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca i udar mózgu,  niektóre nowotwory) a także nadwagi i otyłości. 

IMG_0003