KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

COVID 19 a nadciśnienie tętnicze

Europejskie (European Society of  Cardiology ESC) jak Amerykańskie Towarzystwa Kardiologiczne (American Heart Association AHA) jednoznacznie zalecają  stosowanie leków blokujących układ renina–angiotensyna-aldosteron (RAA) u  pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, u których rozpoznano COVID-19, jednakże decyzje terapeutyczne należy podejmować indywidualnie z uwzględnieniem stanu klinicznego 

U niektórych pacjentów z COVID-19 zaobserwowano ciężkie powikłania płucne, które zwiększały  ryzyko zgonu prawdopodobnie związane ze stosowaniem leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) t.j., captopryl, enalapryl, ramipryl, lisinopryl, tandalapryl, zofenopryl oraz antagonistów receptora angiotensynowego (IRAA) valsartan, losartan, telmisartan, candesartan, olmesartan, irbesartan, eprosartan.  Hipotetycznie leki te zwiększają ekspresję konwertazy angiotensyny 2 (IKA2), która  w płucach łączy się z koronawirusem SARS-CoV-2.

W Chinach zaobserwowano, że osoby w wieku podeszłym  z nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością serca i cukrzycą, otrzymujące  jako „złoty standard -gołd standard” leki blokujące  układ RAA, są bardziej narażeni na ciężki przebieg infekcji i wystąpienie ciężkiej niewydolności oddechowej. Jednak w badaniach eksperymentalnych wykazano, że inhibitory  konwertazy  i tzw., sartany zmniejszają nasilenie uszkodzenia płuc w niektórych wirusowych zapaleniach płuc co  może prawdopodobnie przynosić korzyści chorym zakażonym COVID-19. Jednocześnie stwierdzono, ze  konieczne jest   przeprowadzenie  dalszych badań, które zweryfikują hipotezę, czy leczenie  inhibitorami konwertazy  angiotensyny oraz antagonistami receptora angiotensyny może zwiększać ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego w czasie pandemii konieczne jest kontynuowanie farmakoterapii stabilizatorami blaszki miażdżycowej t.j., statyny, beta-adrenolityki, IKA i kwas acetylosalicyowy celem zwiększenia skuteczności i  bezpieczeństwa leczenia. 

Leczenie chorych zakażonych wirusem Covid -19 z wieloma chorobami wpółistniejącymi powinno być spersonalizowane a farmakoterapia monitorowana badaniem klinicznym i badaniami dodatkowymi. 

Pismiennictwo; Maddox TM, et al. ACC CLINICAL BULLETIN. COVID-19 Clinical Guidance For the CV Care Team. 2020, February).