KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

Dieta przyczyną przedwczesnych zgonów?

Autorzy wykorzystali dane z badań ankietowych National Health and Nutrition Examination Surve (1999-2002 n = 8104; 2009-2012 n = 8516). W 2012 r. odnotowano ponad 700 tys. zgonów w tym z przyczyn sercowych 506 tys., udaru mózgu 128 tys., i cukrzycy 68 tys.).
Ze złymi nawykami żywieniowymi i niezdrową dietą można powiązać 45,4% zgonów (mężczyźni 48,6% i kobiety 41,8%). W zależności od wieku 60,6% zgonów zanotowano w wieku 25-34 lata a 33,1% w wieku ≥ 75 roku życia.

Związek z umieralnością poszczególnych składowych niezdrowej diety oszacowano jako % wszystkich zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i zaburzeń metabolicznych;

– wysokie spożycie sodu (>2000 mg/d) – 9,5%

– niskie spożycie orzechów i ziaren (<20.2 g/d) – 8,5%

– spożycie przetworzonego mięsa (>0 g/d) – 8,2%

– niskie spożycie ryb i owoców morza (<250 mg/d) – 7,8%

– niskie spożycie warzyw (<400 g/d) – 7,6%

– niskie spożycie owoców (<300 g/d) – 7,5%

– spożycie słodzonych napojów (>0 g/d) – 7,4%

– niskie spożycie produktów pełnoziarnistych(<125 g/d) – 5,9%

– niskie spożycie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (<11% energii/d) – 2,3%

– wysokie spożycie nieprzetworzonego czerwonego mięsa (>14.3 g/dobę) – 0,4%

Warto zaznaczyć, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pomiędzy 2002 a 2012 rokiem liczba zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i zaburzeń metabolicznych zmniejszyła się o 26,5%, obserwowano korzystne zmiany w spożyciu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, orzechów i ziaren oraz słodzonych napojów. Zdaniem autorów przedstawione dane powinny być podstawą dla ustalania priorytetów w zakresie zdrowia publicznego.

W towarzyszącym komentarzu autorzy zwracają uwagę na ograniczenia związane z obserwacyjnym charakterem badań, na których podstawie opracowano wyniki badania – czynnikami niedoszacowanych mogły być np. różnice w statusie socjoekonomicznym i aktywności fizycznej oraz, że wynik dla orzechów/ziaren może być przeszacowany.

Komentatorzy podkreślają konieczność uwzględnienia w badaniach spożycia tłuszczów nasyconych, tłuszczów trans, cukrów prostych i potasu.

Reference; Renata Micha i wsp. Association Between Dietary Factors and Mortality From Heart Disease, Stroke, and Type 2 Diabetes in the United States. JAMA. 2017;317(9):912-92