KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

All Posts Tagged: aktualizacja

Aktualizacja zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego PTD 2020

Gabinet Konsultacyjny ” Good Clinical Practice „
KARDIODIABETOLOGIA
Dr nauk Med Joanna Kusowska

AKTUALIZACJA zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) 2020

Dieta

W aktualnych zaleceniach PTD uznano, że podaż kalorii dostarczanych w postaci węglowodanów powinna być indywidualizowana. Osoba młoda z cukrzycą typu 1, intensywnie uprawiająca sport, powinna – szczególnie w okresie przygotowawczym do zawodów – spożywać bardzo dużo węglowodanów, ponad 1 g/kg mc./d. [2]. Natomiast chory z cukrzycą insulino nie zależną w wieku podeszłym, z otyłością i brakiem aktywności fizycznej powinien istotnie zmniejszyć spożycie węglowodanów szczególne cukrów prostych gdyż uniemożliwia to skuteczną kontrolę glikemii oraz redukcję masy ciała.[3,4] wg wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego na 2018 rok. [ADA-American Diabetology Assosation] [5]

Więcej