KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

All Posts Tagged: flozyny

Czy nowe leki przeciw cukrzycowe są bezpieczne?

Dr nauk med Joanna Kusowska

Firmy farmaceutyczne wprowadzają coraz więcej nowych leków przeciwcukrzycowych zarejestrowanych na podstawie badań klinicznych III fazy, które najczęściej są sponsorowane przez producentów leków. Badania III fazy są niezbędnie konieczne do wykazania skuteczności terapeutycznej w celu rejestracji leku i jego stosowania w wielomilionowych populacjach chorych. Jednakże dopiero wieloośrodkowe randomizowane badania kliniczne IV fazy prowadzone po zakończeniu rejestracji mogą wykazać bezpieczeństwo i ekonomicznie uzasadnioną skuteczność wprowadzanych nowych i drogich leków do terapii

Więcej