KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

All posts by Dr nauk med. Joanna Kusowska

COVID-19 a witamina D!

E-Konsultacje Specjalistyczne  on-line 
” Good Clinical Practice „
KARDIODIABETOLOGIA
Dr nauk Med Joanna Kusowska
www.kusowska.pl

 

David E. Leaf, Adit A. Ginde. Vitamin D3 to Treat COVID-19. Different Disease, Same Answer. JAMA 2021. Published online

W badaniach in vitro witamina D i jej metabolity wykazują aktywność przeciwzapalną a w modelach zwierzęcych oraz  zmniejszają uszkodzenie tkanek pod wpływem urazu. W badaniach obserwacyjnych u ludzi niskie stężenia witaminy D sugerują gorsze rokowanie w chorobach infekcyjnych, w tym COVID-19.

Jednakże, zastosowanie witaminy D  w dawcę 540 000 IU u chorych stanie krytycznym  w badaniach VITdAL-ICU i VIOLET nie wykazały korzyści klinicznych. Podobnie próby kliniczne nie wykazały skuteczności witaminy D w prewencji innych chorób przewlekłych.

Pandemia COVID-19 ponownie wzbudziła zainteresowanie witaminą D z powodu hipotetycznego jej wpływu na replikację wirusa i silne odczyny zapalne.  (hyperinflammation). 

W JAMA ukazała się praca z Brazylii, w której autorzy u 240 hospitalizowanych z powodu COVID-19 pacjentów losowo zastosowali pojedynczą doustną dawkę witaminy D3 (200 000 IU) w porównaniu do  placebo, średnio 1,4 dnia od przyjęcia do szpitala.

Wyjściowe średnie stężenie witaminy D 21 ng/ml zwiększyło się  do 44 ng/ml.

Nie stwierdzono różnicy między grupami odnośnie punktów końcowych badania: długości hospitalizacji, śmiertelności szpitalnej, przyjęć na oddział intensywnej terapii i konieczności mechanicznej wentylacji.

Autorzy omawiają ograniczenia badania i przypominają, że toczy się aktualnie około 30 badań klinicznych poświęconych witaminie D i COVID-19. Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań klinicznych nie mam podstaw do rutynowego stosowania witaminy D u hospitalizowanych chorych. Nie zaleca się też stosowania witaminy D w celu profilaktyki zakażenia. 

Opracowano na podstawie: JAMA, 17 lutego 2021

Więcej

COVID 19 a nadciśnienie tętnicze

E-Konsultacje specjalistyczne on-line
KARDIODIABETOLOGIA
„Good Clinical Practice”
Dr nauk med Joanna Kusowska
www.kusowska.pl

Telemedycyna

 

 

 

 

Ostatnio pojawiły się hipotezy, ze  niektóre leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym zwiększają ryzyko zgonu u chorych zakażonych wirusem COVID-19. 

Więcej

Czy stosować suplementy diety?

E-Konsultacje on-line
KARDIODIABETOLOGIA
„Good Clinical Practice”
Dr nauk med Joanna Kusowska
www.kusowska.pl

                                       Od 1994 roku po wprowadzeniu nowelizacji w prawie farmaceutycznym uznającym suplementy diety za bezpieczne bez konieczności przeprowadzenia randomizowanych wieloośrodkowych zaślepionych badań klinicznych, zużycie suplementów diety istotnie się zwiększyło. Liczba preparatów na rynku amerykańskim zwiększyła się z 4 do 55 tysięcy w 2012 roku a wartość rynku szacowana jest na 32 miliardy dolarów.

Więcej

Owoce w diecie chorego na cukrzycę?

 

Owoce

Dr nauk med Joanna Kusowska

Owoce zawierają węglowodany (cukry proste), więc wpływają istotnie na wartość glikemii i charakteryzują się niskim, średnim lub wysokim indeksem glikemicznym.

Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne ( American Diabetes  Association – ADA) i  Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) zaleca na 2017 rok u chorych na cukrzycę spożywane węglowodanów złożonych, polisacharydów o niskim indeksie glikemicznym i wysokiej zawartości około 45% zapotrzebowania kalorycznego/dobę. W diecie osób aktywnych fizycznie węglowodany mogą stanowić 60% ogólnej kaloryczności posiłków, a u osób mało aktywnych fizycznie tylko 25%.

Więcej

Czy nowe leki przeciw cukrzycowe są bezpieczne?

Dr nauk med Joanna Kusowska

Firmy farmaceutyczne wprowadzają coraz więcej nowych leków przeciwcukrzycowych zarejestrowanych na podstawie badań klinicznych III fazy, które najczęściej są sponsorowane przez producentów leków. Badania III fazy są niezbędnie konieczne do wykazania skuteczności terapeutycznej w celu rejestracji leku i jego stosowania w wielomilionowych populacjach chorych. Jednakże dopiero wieloośrodkowe randomizowane badania kliniczne IV fazy prowadzone po zakończeniu rejestracji mogą wykazać bezpieczeństwo i ekonomicznie uzasadnioną skuteczność wprowadzanych nowych i drogich leków do terapii

Więcej
Sport w cukrzycy!

Wysiłek fizyczny w cukrzycy

 

 

Gabinet Konsultacyjny ” Good Clinical Practice ”
KARDIODIABETOLOGIA
Dr nauk Med Joanna Kusowska
www.kusowska.pl

Wysiłek fizyczny w cukrzycy?

„Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą”
Arthur Schopenhauer – filozof

Ruch to podstawowy i nieodzowny element prawidłowego funkcjonowania zdrowego organizmu. Bez niego nawet najprostsze procesy metaboliczne nie mogłyby zachodzić. Dlatego tak ważne jest, by był on wpisany w harmonogram naszego codziennego życie.

Więcej

Aktualizacja zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego PTD 2020

Gabinet Konsultacyjny ” Good Clinical Practice „
KARDIODIABETOLOGIA
Dr nauk Med Joanna Kusowska

AKTUALIZACJA zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) 2020

Dieta

W aktualnych zaleceniach PTD uznano, że podaż kalorii dostarczanych w postaci węglowodanów powinna być indywidualizowana. Osoba młoda z cukrzycą typu 1, intensywnie uprawiająca sport, powinna – szczególnie w okresie przygotowawczym do zawodów – spożywać bardzo dużo węglowodanów, ponad 1 g/kg mc./d. [2]. Natomiast chory z cukrzycą insulino nie zależną w wieku podeszłym, z otyłością i brakiem aktywności fizycznej powinien istotnie zmniejszyć spożycie węglowodanów szczególne cukrów prostych gdyż uniemożliwia to skuteczną kontrolę glikemii oraz redukcję masy ciała.[3,4] wg wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego na 2018 rok. [ADA-American Diabetology Assosation] [5]

Więcej

Edukacja diabetologiczna i żywieniowa

Wegetarianizm?
Jeść czy nie jeść mięso?

W Stanach Zjednoczonych Ameryki średnie roczne spożycie czerwonego mięsa na mieszkańca zmniejszyło się ze 145,8 funtów w 1979 r. do 106,6 funtów w 2015 roku, prawdopodobnie z powodu doniesień o niekorzystnych skutkach zdrowotnych występujących u osób spożywających czerwone mięso i jego przetwory. 

Więcej

Czy alkohol szkodzi sercu?

 

Badania naukowe przedstawiające związek pomiędzy spożyciem alkoholu a występowaniem choroby wieńcowej, zawału serca i udaru mózgu zawsze wzbudzają duże zainteresowanie..
Ostatnio opublikowano retrospektywne badanie przeprowadzone u około 2 mln Anglików, w którym oceniano związek pomiędzy ilością spożywanego alkoholu a wystąpieniem pierwszego incydentu sercowo-naczyniowego (Steven Bell, et al. Association between clinically recorded alcohol consumption and initial presentation of 12 cardiovascular diseases: population based cohort study using linked health records. Br Med J 2017;356:j909 | doi: 10.1136/bmj).

Badanych obserwowano przez 6 lat i podzielono na grupy pod względem spożywania alkoholu na podstawie wywiadu obejmującego pięć lat wstecz przed włączeniem do badania:

  • nie pijący alkoholu
  • pijący alkohol w przeszłości
  • pijacy okazyjnie lub rzadko
  • w umiarkowanych ilościach
  • w dużych ilościach

W czasie obserwacji incydenty sercowo-naczyniowe wystąpiły u prawie 115 tysięcy badanych.
Z przeprowadzonych badań wynika, ze zarówno osoby nie pijące alkoholu, jak i osoby, które piły duże ilości alkoholu miały istotnie większe ryzyko wystąpienia niestabilnej choroby wieńcowej, zawału serca, niewydolności serca oraz udaru mózgu w porównaniu do osób, które spożywały alkohol w umiarkowanych ilościach.
Badanie potwierdza wcześniejsze obserwacje niektórych metaanaliz, wskazujące na nieproporcjonalny związek pomiędzy spożywaniem alkoholu a ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Czy w związku z tym można przyjąć, że umiarkowane spożycie alkoholu moze wykazywać profilaktyczne działanie kardioprotekcyjne?
Prawdopodobnie taka hipoteza byłoby zbyt duzym uproszczeniem, ponieważ dysponujemy również wynikami badan, które wskazują, że zmniejszenie spożycia alkoholu zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe.
Jednocześnie należy pamiętać o niekorzystnym wpływie alkoholu na czynność wątroby i zwiększenie ryzyka nowotworzenia.

Dr nauk Med Joanna Kusowska

Więcej

Dieta przyczyną przedwczesnych zgonów?

ZŁE NAWYKI ŻYWIENIOWE A PRZEDWCZESNE ZGONY.

Istotnymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy oraz ich powikłań (ostre incydenty sercowo – naczyniowe t.j., zawał i udar mózgu, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zastoinowa niewydolność serca, nefro i neuropatia cukrzycowa retinopatia, gastroenteropatia i stopa cukrzycowa) mogą być złe nawyki żywieniowe prowadzące do nadwagi i otyłości.
W Stanach Zjednoczonych Ameryki randomizowane badania kliniczne udowodniły, że niektóre produkty spożywcze mogą być odpowiedzialne za zwiększenie umieralności w populacjach (1).

Więcej